Провідний аналітик

Дата: 22.05.2017
Номер вакансії: 50254344
Місто Київ
Напрямок роботи Фінанси, управлінський і бухгалтерський облік
Обов’язки
•Розробка та впровадження проектів з підвищення ефективності операційних затрат та капітальних інвестицій
•Розробка аналітичних рекомендацій для керівництва Компанії
•Розробка та впровадження моделі operation exellence
•Реалізація проектів з підвищення ефективності каналів збуту, рентабельності активів,управління доходами, управління собівартістю
•Впровадження методології оцінки ефективності операційних витрат у розрізі центрів відповідальності
•Аd-hoc на запит фінансового директора та колегіальних органів
•Виявлення можливостей для наповнення резервного фонду, керування процесом поповнення резервного фонду за рахунок оптимізаційних заходів
•Контроль виконання рішень Комітету з підвищення операційної ефективності
Вимоги
•Вища освіта (економічна, фінансова, математична, технічна, IT)
•Досвід роботи на аналогічній позиції від 3-х років
•Наявність сертифікатів професійної акредитації (ACCA, CPA, CIMA, CIA та ін.) буде перевагою
•Знання методології аудиту процесів, практичний досвід оптимізації процесів, проектна діяльність
•Високий рівень безпосередньої відповідальності за власні рішення
•Розвинені комунікаційні та презентаційні навички, вміння впливати за допомогою раціональних аргументів
•Високі аналітичні здібності, вміння опрацьовувати несистематизовану різнопланову інформацію, вміння виявляти та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки
•Відмінне знання MS Office, бажано SAP, Access, SQL
•Володіння англійською мовою не нижче рівня Intermediate Level
•Відповідність корпоративним цінностям Компанії.