25 жовтня 2013 Повідомлення про проведення позачергових спільних загальних зборів акціонерів
30 липня 2013 Повідомлення виникнення особливої інформації про емітента
29 липня 2013 Повідомлення про проведення позачергових спільних загальних зборів акціонерів
22 липня 2013 Повідомлення виникнення особливої інформації про емітента
5 липня 2013 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013*
25 квітня 2013 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
14 лютого 2013 Повідомлення в пресу
1 липня 2012 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
10 липня 2008 Узагальнена фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2008 року
2 січня 2008 Фінансові результати компанії за перший квартал 2008 року
ЗАТ «Український Мобільний Зв'язок» повідомляє про фінансові та операційні результати за перший квартал 2008 року.